Các gói cước 4G

HD70

70.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2,4 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Soạn: DKV HD70 gửi 9084

HD90

90.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Soạn: DKV HD90 gửi 9084

HD120

120.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Soạn: DKV HD120 gửi 9084

HD200

200.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 11 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Soạn: DKV HD200 gửi 9084

HDY

150.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 4 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV HDY gửi 9084

HDFIM

120.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV HDFIM gửi 9084
Các gói cước 3G

Đăng ký 3G Mobifone

70.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV MIU gửi 9084

MIU Mobifone

70.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV MIU gửi 9084

M70 Mobifone

70.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV M70 gửi 9084

MIU90 Mobifone

90.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV MIU90 gửi 9084

M90 Mobifone

90.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2,1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV M90 gửi 9084

BMIU Mobifone

200.000 VND / 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV BMIU gửi 9084
Đăng ký 3G Mobifone chỉ từ 70k