Các gói cước 3G

Đăng ký 3G Mobifone

70.000 VND / 1 tháng
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV MIU gửi 9084

MIU Mobifone

70.000 VND / 1 tháng
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV MIU gửi 9084

M70 Mobifone

70.000 VND / 1 tháng
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV M70 gửi 9084

MIU90 Mobifone

90.000 VND / 1 tháng
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV MIU90 gửi 9084

M90 Mobifone

90.000 VND / 1 tháng
 • Data tốc độ cao: 2,1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV M90 gửi 9084

BMIU Mobifone

200.000 VND / 1 tháng
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Soạn: DKV BMIU gửi 9084
Đăng ký 3G Mobifone chỉ từ 70k