Chương trình đổi máy 2G lấy máy 3G của Mobifone

CSKH Mobifone 28/04/2016
Chương trình đổi máy 2G lấy máy 3G của Mobifone

Hiện tại, nhu cầu sử dụng 3G của người dùng được nâng lên ngang tầm với việc liên lạc, chính vì thế các dòng điện thoại 2G đã không còn …

Đăng ký 3G Mobifone chỉ từ 70k